'Beste pensioenstelsel ter wereld' onder druk

maandag 16 juli 2012 10:21 Gepubliceerd in Nieuws

'Beste pensioenstelsel ter wereld' onder druk

DEN HAAG - Het Nederlandse pensioenstelsel geldt al jaren als het beste ter wereld. Onze combinatie van AOW en aanvullend pensioen staat te boek als bijzonder degelijk. Maar het is de vraag hoelang die reputatie nog overeind blijft. Niet alleen gaat de AOW-leeftijd volgend jaar voor het eerst sinds de invoering van de oudedagsvoorziening omhoog, waarschijnlijk moeten dan ook meer dan 100 pensioenfondsen hun uitkering verlagen, sommige 7 procent of meer. Deze week worden nieuwe cijfers over de situatie bij de fondsen bekend.

De pensioenen staan onder druk doordat de bevolking steeds ouder wordt. Op je 65e stoppen met werken wordt daardoor te kostbaar. De pensioenfondsen hebben daarnaast nog andere problemen. Hun geld is belegd in onder meer vastgoed, staatsobligaties en aandelen. Door de financiële crisis leveren die bezittingen veel minder rendement op dan eerder geraamd. Ook de lage rentestand speelt de fondsen parten. Want die speelt een belangrijke rol bij de berekening van hun financiële situatie op langere termijn.

 

Dekkingsgraad

De overheid beoordeelt de vermogenspositie van pensioenfondsen aan de hand van hun dekkingsgraad. Die geeft aan of ze over een groot aantal jaren nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij een dekkingsgraad van 100 procent is dat het geval. Maar volgens de wet moeten de pensioenfondsen ook over buffers beschikken, zodat ze onvoorziene klappen kunnen opvangen. De wettelijke dekkingsgraad bedraagt daarom 105 procent.

 

Pensioenfondsen die deze norm niet halen, moeten actie ondernemen. Dat kan door van werkgevers en werknemers meer pensioenpremie te vragen, maar dat is slecht voor de economie en de werkgelegenheid. Daarom rest fondsen die in problemen verkeren vaak niets anders dan te korten op de pensioenuitkeringen.

 

Andere spelregels

Met het oog op alle ontwikkelingen heeft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) onlangs besloten de spelregels voor de pensioenfondsen te veranderen. Ze krijgen de mogelijkheid te kiezen voor een nieuw systeem, waarin ze wat meer financiële speelruimte hebben. Ze lopen dan echter ook meer risico als het tegenzit.

Kamp overweegt ook het rentepercentage dat pensioenfondsen moeten hanteren te verhogen. Hun dekkingsgraad verbetert daardoor. Maar of Kamp deze stap neemt, moet nog blijken. Hij richt zich op de rekenrente die de Europese Commissie gaat hanteren voor verzekeraars. Dat percentage wordt deze zomer bekend.

 

Niet uit de problemen

Maar ook al gunt Kamp de pensioenfondsen een wat hogere rente, dat betekent niet dat ze daarmee allemaal uit de problemen zijn. Van sommige fondsen is de dekkingsgraad zo laag, dat ze volgend jaar hoe dan ook moeten korten. En of het bij die ene korting blijft, valt nog te bezien.

Bron: Telegraaf 16 juli 2012

Kamp: pensioeninformatie moet beter

donderdag 12 juli 2012 14:00 Gepubliceerd in Nieuws

De Telegraaf: 26 juni 2012

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vindt dat pensioenfondsen en -verzekeraars betere, en vooral begrijpelijker, informatie moeten verstrekken aan hun deelnemers. De fondsen en verzekeraars zijn al verplicht om belangrijke pensioeninformatie te verstrekken, maar Kamp liet dinsdag weten dat hij de wet gaat aanpassen om te garanderen dat de communicatie verbetert.

Zo blijkt uit onderzoek dat belangrijke verplichte informatie voor veel deelnemers onvoldoende begrijpelijk is. Soms wordt er ook een te rooskleurig beeld gegeven over de hoogte van het pensioen en is er geen inzicht in onzekerheden. De minister verwacht dat pensioenfondsen „hun verantwoordelijkheid nemen” en de voorlichting verbeteren.

Eén oogopslag
„In een tijd waarin een deel van de pensioenen door de onzekere economische situatie gekort moet worden, is het noodzakelijk dat pensioendeelnemers in één oogopslag kunnen zien welke uitkering men kan verwachten, wat de risico's zijn en wat iemand zelf kan doen als dat nodig is”, aldus Kamp. Het is de bedoeling dat de aanpassing van de Pensioenwet hiervoor begin 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

AOW-leeftijd na ruim een halve eeuw omhoog

donderdag 12 juli 2012 13:49 Gepubliceerd in Nieuws

De Telegraaf: 11 juli 2012

DEN HAAG - Ruim een halve eeuw na invoering van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) in 1957 gaat de pensioenleeftijd omhoog. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag in met de plannen om volgend jaar te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd, zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun Lenteakkoord hebben afgesproken.

Van te voren werd al gerekend op instemming met een wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken), waarmee uitvoering wordt gegeven aan de AOW-plannen, omdat de vijf partijen van het Lenteakkoord een meerderheid hebben in de Senaat. Ook de SGP stemde in met de plannen.

Kamp sprak na afloop van de stemmingen op de laatste vergaderdag voor het zomerreces van „een doorbraak” en „een historisch besluit”. Volgens hem is een hogere AOW-leeftijd van belang om de oudedagsvoorziening met de vergrijzing voor volgende generaties betaalbaar te houden.

In 2023 op 67 jaar
Door aanname van het wetsvoorstel van Kamp gaat de AOW-leeftijd van 65 jaar in 2013, 2014 en 2015 steeds met 1 maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de pensioenleeftijd met 2 maanden en in 2019 met 3 maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. In 2023 wordt dat 67 jaar.

Op verzoek van GroenLinks-Senator Tof Thissen zegde de minister nog toe te onderzoeken of een betere overgangsmaatregel nodig is voor ouderen, voor wie het moeilijk is om een maand later uitkering van de AOW op te vangen. Ouderenbond ANBO zei zich ook zorgen te maken om ouderen met een smalle beurs door aanname van het wetsvoorstel van Kamp.

Tegenstanders
De PVV, SP en 50Plus vinden een hogere AOW-leeftijd nu niet nodig. Ook de PvdA stemde tegen. Volgens de sociaaldemocraten moet wel de pensioenleeftijd omhoog met de vergrijzing, maar moeten ouderen meer tijd krijgen om zich voor te bereiden.

PvdA-Senator Han Noten verweet Kamp zomaar te breken met het pensioenakkoord waarover lang was onderhandeld met werkgevers en vakbonden en waarin de AOW-leeftijd in 2020 een eerste stap van 65 naar 66 jaar maakte. De vakcentrales FNV, CNV en MHP reageerden na de stemmingen ook teleurgesteld dat hun akkoord „terzijde is geschoven” door de politiek.

Hogere aow-leeftijd raakt 225.000 ouderen

donderdag 12 juli 2012 13:34 Gepubliceerd in Nieuws

Telegraaf, woensdag 11 juli 2012,

Hogere aow-leeftijd raakt 225.000 ouderen
AMSTERDAM - De verhoging van de aow-leeftijd van 65 jaar met één maand raakt volgend jaar direct 200.000 tot 225.000 mensen, omdat ze een maand later hun oudedagsvoorziening krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal als uitvoerder van de aow half september de eerste groep die in januari, februari en maart de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, aanschrijven over wat ze moeten doen en kunnen verwachten. Daarna krijgen mensen, net als nu, een half jaar van tevoren een brief over de aow.

Dat heeft een woordvoerster van de SVB woensdag gezegd. Eerder deze week stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) voor verhoging van de aow-leeftijd. Volgens Kamp zal zijn ministerie met de SVB mensen via internet, radiospots en advertenties informeren.


Drees
Nooit eerder sinds de invoering van de aow is iets aan de pensioengerechtigde leeftijd veranderd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ko Suurhoff introduceerde in 1957 de Algemene Ouderdoms Wet. Deze kwam in de plaats van de Noodvoorziening voor ouden van dagen uit 1947 van toenmalig minister van Sociale Zaken Willem Drees. Iedereen trok sindsdien vanaf zijn 65e uitkering „van Drees”.

In de jaren 2013, 2014 en 2015 gaat de aow-leeftijd steeds met 1 maand omhoog om daarna in snellere stappen in 2019 op 66 jaar uit te komen en in 2023 op 67 jaar. Per maand gaan de komende jaren 20.000 mensen met pensioen. Volgens schattingen is van hen een kwart tot een derde nog actief op de arbeidsmarkt, een evengrote groep heeft een uitkering en nog zo'n groep is al met prepensioen of de vut.

 

Geleidelijk
Volgens Kamp is er bewust voor gekozen om in de eerste jaren de aow-leeftijd geleidelijk te verhogen. Hij denkt dat de meesten het missen van een maand of drie aan pensioen wel kunnen opvangen, bijvoorbeeld met spaargeld of door de uitkering van hun pensioenfonds naar voren te halen. Volgens de minister is het inkomensgat voor een alleenstaande ook te dichten met een deeltijdbaantje van 4 uur per week vanaf volgend jaar.

 

Vervroegd pensioen
Vooral onder ouderen die al met vervroegd pensioen zijn, worden problemen verwacht. Ze moeten een beroep doen op de voorschotregeling in de aow. Tussen 2013-2015 worden naar schatting jaarlijks 60.000 tot 80.000 mensen in vut- of prepensioenregelingen geconfronteerd met de hogere aow-leeftijd. Van hen zullen volgens Kamp 5000 personen onvoldoende geld hebben om een latere aow-uitkering zelf op te vangen.

Ambtenaren vrezen voor hun pensioen.

woensdag 02 maart 2011 09:53 Gepubliceerd in Nieuws

 

Ambtenaren vrezen voor hun pensioen

Een meerderheid van de ambtenaren (62%) maakt zich zorgen over zijn pensioen.

‘Ja, ik ben bang dat er straks niets meer voor mij over is', antwoordt bijna de helft (49%) van de 438 respondent op een online enquête op InOverheid.nl. Nog eens 12% van de ambtenaren zegt om die reden geld opzij te leggen voor later. ‘Zelf een beetje pensioen sparen is verstandig als je het nog een beetje leuk wilt hebben', laat een van hen in een reactie weten.

Vertrouwen in ABP
Een op de drie (32%) zegt zich geen zorgen te maken over zijn pensioen en alle vertrouwen te hebben in het ABP. Een klein deel (7%) van de ambtenaren die hun stem hebben uitgebracht maakt zich sowieso geen zorgen over zijn oudedagvoorziening. Voor hen geldt ‘wie dan leeft, wie dan zorgt.'

Auteur: Arthur Lubbers
in.overheid.nl  28 februari 2011

 

 

Een pensioenwebsite uit idealisme

vrijdag 25 februari 2011 12:20 Gepubliceerd in Nieuws

Een pensioenwebsite uit idealisme De Groningse pensioenondernemer Ronald Weiss (45) lanceerde deze week een concurrent voor overheidswebsite Mijnpensioenoverzicht.nl. 'Het is een saai onderwerp.'


FD.nl Rutger Betlem, Amsterdam vrijdag 25 februari 2011

 

door Manno van den Berg

AMSTERDAM - Paulus van den Bos windt er geen doekjes om: veel ondernemers weten simpelweg te weinig van de pensioenregeling die ze zelf hebben afgesloten. Te vaak wordt vertrouwd op de financiële tussenpersoon die het contract heeft afgesloten. "Zolang de vaste maandlasten maar kloppen, is een ondernemer snel tevreden", aldus de pensioenadvocaat van CMS Derks Star Busmann. Valt de regeling zwaar tegen, dan loopt de werkgever echter "een behoorlijk groot risico" om voor de rechter gesleept te worden.

 

De huidige crisis maakt duidelijk dat de pensioenvoorziening een belangrijke, maar erg kwetsbare arbeidsvoorwaarde is.

Werkgever bezuinigt eerder op leaseauto dan op pensioen

vrijdag 25 februari 2011 09:19 Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever bezuinigt eerder op leaseauto dan op pensioen.


Deeltijdpensioen en pensioencommunicatie worden belangrijke speerpunten voor werkgevers.

Groningse ondernemer komt met ‘slimme’ website over pensioenbehoefte


Wat heb je werkelijk in handen als je met pensioen gaat? Een druk op de knop en je weet het: www.mijnpensioenbehoefte.nl. De site geeft binnen een paar minuten inzicht hoeveel je te zijner tijd netto zult overhouden en of je eventueel actie moet ondernemen voor een extra appeltje voor de dorst.


Ons pensioen wordt steeds onzekerder, terwijl consumenten behoefte hebben aan zekerheid. De nieuwe site mijnpensioenhoefte.nl voorziet juist in dat stukje zekerheid. Hele simpele vragen worden achter het computerscherm beantwoord. In slechts een paar minuten tijd heb je inzicht hoe je er financieel voor staat als je met pensioen gaat.

AOW-rekening 800 euro per werknemer

donderdag 24 februari 2011 15:24 Gepubliceerd in Nieuws

UTRECHT - FNV Bondgenoten zal 800 euro per jaar per werknemer eisen van werkgevers die de plannen steunen om de AOW- en de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Dat geld wordt gestort in een fonds waaruit het AOW-gat betaald kan worden.

 

Dat stelt voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten donderdag in een blog op de site van de vakbond. Hij haalt stevig uit naar de werkgevers in de Sociaal-Economische Raad.

 

Pagina 1 van 2